Αποτύπωμα


Υπεύθυνος εκδότης:
Maria Trotereau
4b Μπουμπουλίνας
Tolo 21056
Ελλάδα
τηλέφωνο: +30 27520 58008
Πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα Απόδοσης

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον παρόντα δικτυακό τόπο υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα Έλληνες και τα παρεπόμενα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε ένα από τα Έλληνες πνευματικής ιδιοκτησίας και τα παρεπόμενα νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων απαιτεί την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του παρόχου ή των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Αυτό ισχύει ιδίως για την αναπαραγωγή, προσαρμογή, μετάφραση, αποθήκευση, επεξεργασία και αναπαραγωγή των περιεχομένων σε βάσεις δεδομένων ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα και συστήματα. Περιεχόμενο και δικαιώματα τρίτων επισημαίνονται ως τέτοια. Η χωρίς άδεια αναπαραγωγή ή διανομή του περιεχομένου ή ολόκληρες σελίδες δεν επιτρέπεται και τιμωρείται. Μόνο η παραγωγή αντιγράφων και downloads για προσωπική, ιδιωτική και μη εμπορική χρήση επιτρέπεται. Η παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας στα εξωτερικά κουφώματα επιτρέπεται μόνο με γραπτή άδεια.